Platba

Doklady k prenájmu špeciálneho vybavenia

Fyzická osoba:
– Platný občiansky preukaz, prípadne pas
– Vodičský preukaz
– Platný tretí doklad (kreditná/platobná karta)
– Minimálny vek vodiča – 18 rokov

Právnická osoba:
– Platný výpis z obchodného registra
– Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
– Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

Platobné podmienky

Platba za prenájom prebieha prostredníctvom platobnej/kreditnej karty, avšak v ojedinelých prípadoch je možné po vzájomnej dohode vopred platbu realizovať aj v hotovosti. Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. V prípade platby kreditnou kartou nájomca hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte (na blokáciu vratnej zálohy nie je možné použiť platobné karty VISA ELEKTRON a MAESTRO). Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

Prevádzkový čas autopožičovne je počas pracovných dní od 09:00 – 18:00, v ostatných časoch po individuálnej dohode. Autopožičovňa Profi-Rent má už cenách prenájmu zahrnuté havarijné a zákonné poistenie vozidiel pre štáty EÚ, pneumatiky podľa sezóny, diaľničnú nálepku pre SR. K cenám uvedeným v našom cenníku sa už neúčtujú žiadne ďalšie (skryté) poplatky.