Podmienky prenájmu

Krátkodobý prenájom

Auto si môžete požičať vyplnením rezervačného formulára na stránke pri danom vozidle, alebo volaním na kontaktné telefónne číslo. Ak sa rozhodnete rezervovať auto on-line, budeme Vás kontaktovať, aby sme potvrdili rezerváciu.

Prenajať si vozidlo, ale aj príslušenstvo minimálne na jeden deň. Nižšia doba je posudzovaná individuálne a nie je na ňu nárok.

Záloha (depozit) pri požičaní MV je individuálna uvedená pri každom vozidle a príslušenstve. Zálohu je nutné zložiť pred požičaním MV. Depozit slúži na úhradu a pokút spôsobených prenajímateľom, alebo ako časť úhrady v prípade, že celková cena prenájmu je vyššia ako depozit.

Po uplynutí doby zapožičania je potrebné vozidlo vrátiť, zmluvu predĺžiť a mať uhradenú zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona. Je nutné osobne navštíviť centrálu spoločnosti a podpísať dodatok k zmluve. Pri predĺžení sa neuplatňuje v súčte zľavnená cena!

Auto si môžete požičať minimálne 24 hodín pred termínom prevzatia, aby sme ho mohli pripraviť, respektíve informovať Vás o podmienkach prenájmu, a overiť naše technické možnosti.

Ak sa auto, ktoré sme Vám prenajali pokazí, zavolajte nám ihneď na ktorékoľvek kontaktné telefónne číslo.

Platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla (príslušenstva). Možno ju uskutočniť v hotovosti, alebo platobnou kartou. Depozit je možné uhradiť aj priamo z internetovej stránky pri objednávaní.

Doplatok sa uhrádza pri vrátení vozidla. Ak je úhrada za prenájom nižšia ako depozit, rozdiel Vám vrátime pri odovzdaní vozidla.

Vozidlo dostanete s plnou nádržou a tak je potrebné ho aj vrátiť.

Dlhodobý prenájom

V splátke obsiahnuté všetko okrem pohonných hmôt a pokút. Zaistíme Vám pneumatiky, havarijné a zákonné poistenie, výmenu a uskladnenie sezónnych pneumatík, servisné náklady, cestnú asistenciu, diaľničnú známku i cestnú daň. Takže Vám nehrozia žiadne dodatočné náklady.

V nájomnej zmluve je stanovený maximálny nájazd kilometrov aj poplatok za prekročenie tohto nájazdu. Ak by takáto situácia mala nastať, odporúčame sa spojiť s naším zákazníckym oddelením a pokúsime sa nájsť riešenie. Tento stav monitorujeme a priemerujeme. Ak je priemer v norme je to bez poplatkov a pokút.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody alebo jej svedkom:

  • zastavte vozidlo a vypnite motor vášho vozidla
  • zaistite miesto nehody (trojuholník, reflexná vesta, výstražné svetlá a pod.)
  • zistite, v akom stave sú ostatní účastníci dopravnej nehody a v prípade zranenia poskytnite prvú pomoc a zavolajte zložky Integrovaného záchranného systému
  • ak sa stala dopravná nehoda na diaľnici je nevyhnutné aby jej účastníci bezodkladne opustili vozovku na jej pravú stranu až na bezpečné miesto za zvodidlá
  • zdržte sa konania, ktoré by mohlo ovplyvniť vyšetrenie dopravnej nehody PZ SR (požívanie alkoholických nápojov či iných zakázaných látok, pohyb s vozidlami a pod.)
  • ak je nutné s autami pred príjazdom Polície SR manipulovať, napr. z dôvodu obnovy prevádzky vozidiel MHD, vyznačte ich polohu na ceste
  • je vhodné si celé miesto nehody odfotiť a snímky prípadne poskytnúť Polícii a poisťovni
  • spoločne s ďalšími účastníkmi nehody, vrátane svedkov si vzájomne preukážte totožnosť a odovzdajte dôležité informácie o vozidlách
  • ak vám druhý vodič nechce preukázať svoju totožnosť či údaje od svojho vozidla porušuje tým zákon, zavolajte Políciu, pred jej príchodom na miesto si zapíšte či odfoťte aspoň registračnú značku druhého vozidla a jeho vodiča, podľa ktorej na internete zistíte, v ktorej poisťovni je vinník poistený

Akékoľvek zásahy do vozidla sú zakázané. Požadované nadštandardné vybavenie si dojednajte pred požičaním motorového vozidla.

Áno, ale s určitým obmedzením. Krajina, kde je z hľadiska poistenia povolené s autom jazdiť máte uvedené na zelenej karte od poisťovne, tie ktoré sú vylúčené sú na zelenej karte prečiarknuté. Rovnako aj v zmluve nájdete zoznam krajín, kde a za akých podmienok je povolené s našimi vozidlami jazdiť.

Ako vlastník vozidla zodpovedáme za dopravné priestupky spôsobené našim autom. Pokuty hradíme za Vás a následne Vám ich fakturujeme vrátane administrácie. Podrobný popis je uvedený v zmluvných podmienkach.